U bent hier

Nieuwe ICPC-codes in het HIS

10 mei, 2022

Het NHG brengt een nieuwe versie van NHG-Tabel 24 ICPC uit. Hierin zijn nieuwe ICPC-codes opgenomen, een aantal ICPC-titels gewijzigd en 1 ICPC-code is komen te vervallen. Ook is de ICPC-thesaurus uitgebreid met nieuwe zoektermen. De nieuwe codes helpen huisartsen om informatie over klachten, ziekten en aandoeningen eenduidig in het patiëntendossier vast te leggen.

Nieuwe codes

In versie 10 van NHG-Tabel 24 zijn 11 nieuwe codes opgenomen. Het gaat om:

A01.01                              Chronische pijn
A44                                   Immunisatie/preventieve medicatie algemeen
A50                                   Medicatie/recept/injectie algemeen
F99.07                              Achtersteglasvochtmembraanloslating
K77.03                              Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie
K77.04                              Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie
N99.04                             Cerebrale parese
R44                                    Immunisatie/preventieve medicatie ademhalingswegen
R83.04                              Langdurige COVID-19
X49                                    Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
X82.02                              Genitale verminking vrouw

ICPC-code K77.02 Chronische decompensatio cordis is komen te vervallen. Deze is vervangen voor nieuwe ICPC-codes K77.03 en K77.04 Hartfalen. Hiermee sluiten we aan op de diagnostische classificatie volgens internationale richtlijnen en de NHG-Standaard Hartfalen. De huisarts moet beoordelen wat de meest passende ICPC-code is voor patiënten die nu een episode met ICPC K77.02 Chronische decompensatio cordis hebben. HIS-leveranciers bieden hiervoor ondersteuning door middel van een patiëntenlijst.

ICPC-zoekmodule op NHG.org aangepast

De ICPC-zoekmodule op de NHG-website is reeds voorzien van de nieuwe ICPC-codes en zoektermen. Ook kunt u de vernieuwde tabellen en een compleet overzicht van alle wijzigingen downloaden.

HIS-leveranciers hebben de vernieuwde codetabel ontvangen, zodat ze het HIS kunnen bijwerken. Zoeken op de nieuwe zoektermen vanuit het HIS is mogelijk zodra uw HIS-leverancier de vernieuwde ICPC-tabel en ICPC-Thesaurus heeft ingebouwd.

Deel uw feedback

Deze nieuwe subcodes en zoektermen zijn het resultaat van feedback aan het NHG door individuele huisartsen, de NHG-Verenigingsraad, werkgroepen voor NHG-Standaarden, kaderhuisartsen en andere expertgroepen.

Feedback geven over de ICPC? Stuur een e-mail aan ons Kenniscentrum (kenniscentrum@nhg.org) of laat het weten via HAweb ‘ADEPD in de praktijk’.