U bent hier

Onderzoek verduurzaming eerstelijnszorg

Foto van installatie zonnepanelen op dak

13 februari, 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg makkelijker kan worden gemaakt om bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat. Wat vindt u van de motivatie, mogelijkheden en beperkingen om te verduurzamen in en rondom de huisartsenpraktijk?

En wat zou er georganiseerd kunnen worden om dit makkelijker te maken? Onderzoeksbureau Rebel voert het onderzoek voor VWS uit.

Het invullen van de korte vragenlijst kost ongeveer 7 minuten. De resultaten worden in april bekendgemaakt.

Ga naar de vragenlijst

Green Deal

Op 10 oktober 2018 heeft het NHG samen met 131 partijen de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ ondertekend. De Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen:

  • terugdringen van CO2-uitstoot;
  • circulair werken;
  • schoner water en
  • een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten, cliënten en zorgmedewerkers.

Met de ondertekening van de Green Deal spreekt het NHG de intentie uit om, in samenwerking met de LHV die ook tekende, te inventariseren welke behoeften onze leden hebben bij het verduurzamen van hun praktijk en praktijkvoering en ze daar vervolgens bij te ondersteunen met praktische informatie en hulpmiddelen.

Bevorderen duurzaamheid

Huisartsen die aandacht hebben voor duurzaamheid zien naast kostenbesparing en minder milieuvervuiling ook nog als voordeel dat het personeel trots is op hun praktijk en dat die reputatie helpt bij het aantrekken van nieuw gemotiveerd personeel. Er zijn diverse projecten die het NHG in het kader van de Green Deal zou willen initiëren. Bijvoorbeeld praktische adviezen voor huisartsen voor duurzame infectiepreventie (verantwoord gebruik biologisch afbreekbare disposables), digitalisering (minder papiergebruik) en circulaire economie (hergebruik van materialen).