U bent hier

Multidisciplinaire richtlijnen

Het NHG ontwikkelt samen met andere partijen uit de eerste en tweede lijn samenwerkingsafspraken. Daarnaast worden multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld over voor de huisarts relevante onderwerpen.

Onderwerp

Jaar    

Verwante NHG-Product

Initiërende partij(en)

Actinische keratose2018Verdachte huidafwijkingen M108NVDV
Acute buikpijn2013Buikpijn bij kinderen M100NVH
Acuut lateraal enkelbandletsel2011Enkelbandletsel M04KNGF, CBO
Angststoornissen2013Angst M62Trimbos-instituut
Anogenitale Lichen Sclerosus2013Lichen sclerosus M101NVDV
Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen2013-Verenso, V&VN
Aspecifieke lage rugklachten2010Aspecifieke lagerugpijn M54NHG, KNGF, NOV, NVAB, CBO
Astma2014Astma bij kinderen M24
Astma bij volwassenen M27
LAN
Astma bij kinderen2013Astma bij kinderen M24NVK
Basaalcelcarcinoom2016Verdachte huidafwijkingen M108NVDV
Borstvoeding2015Zwangerschap en kraambedNCJ
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)2018Cardiovasculair risicomanagement M84NHG, NIV en NVvC
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) na een reproductieve aandoening2014Cardiovasculair risicomanagement M84NVOG, NHG, NVVC, NIV, NVN
Chronische aangezichtspijn2013Hoofdpijn M19NVvHP
Chronische nierschade2018Chronische nierschade M109NHG, NIV
CIN (cervicale intra-epitheliale neoplasie), AIS (adenocarcinoma in situ) en VAIN (vaginale intraepitheliale neoplasie)2015Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom M06IKNL
Colorectaal carcinoom2013Rectaal bloedverlies M89IKNL
Constitutioneel eczeem2014Eczeem M37NVDV
Contacteczeem2013Eczeem M37NVDV
Decubitus2011Decubitus M70LEVV (tot 1 januari 2011), V&VN (vanaf 1 januari 2011)
Depressie2013Depressie M44Trimbos-instituut
Diabetes mellitus type 2 in de tweede2018Diabetes mellitus type 2Kennisinstituut van Medisch specialisten
Diabetes en zwangerschap2018Diabetes mellitus type 2Kennisinstituut van Medisch specialisten
Diabetische retinopathie2018Diabetes mellitus type 2Kennisinstituut van Medisch specialisten
Diabetische Voet2018Diabetes mellitus type 2Kennisinstituut van Medisch specialisten
Diagnostiek en behandeling acute diverticulitis van het colon2010Diverticulitis M99NVvH
Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS)2011Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) M71NHG
Diagnostiek en behandeling van patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden van de Onderste Extremiteit2016Perifeer Arterieel Vaatlijden M13Kennisinstituut van Medisch specialisten
Dyspneu in de palliatieve fase2016

Dossier palliatieve zorg / levenseinde
Delier M77
Hartfalen M51

IKNL
Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1e 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum2015Behandelrichtlijn Brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting
Erysipelas en cellulitis2013Bacteriële huidinfecties M68NVDV
Hallux valgus2015-NOV
Hartfalen2010Hartfalen M51NHG, NIV, NVVC
Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom type 12014Pijn M106NVA, NVR
Jicht2013Artritis M90KiMS
Lijkschouw2016-Ministerie van VWS
Lyme borreliose2013Bacteriële huidinfecties M68CBO
Mammacarcinoom2012Diagnostiek van mammacarcinoom M07NABON
Mammareconstructie2015Diagnostiek van mammacarcinoom M07NVPC
Mensen met migraine - aan het werk!2013Hoofdpijn M19NVvHP
Obesitas2008Obesitas M95NHG, CBO
Obstipatie bij kinderen2009Buikpijn bij kinderen M100NHG, NVK
Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie2018Lumbosacraal radiculair syndroomKennisinstituut van Medisch specialisten
Opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel2010Hoofdtrauma M105
Beroerte M103
NVN
Osteoporose en fractuurpreventie2011Fractuurpreventie M69CBO, NVR
Parkinson2010Ziekte van Parkinson M98NVN
Palliatieve zorg bij hartfalen2018HartfalenIKNL
Plaveiselcelcarcinoom2018Verdachte huidafwijkingen M108NVDV
Polyfarmacie2019-NHG, NVKG, OMS
Prolaps2014-NVOG, NVH, NVMDL, NHG, NVR, NVU, NVFS
Prostaatcarcinoom2013Mictieklachten bij mannen M42IKNL
Reumatoïde artritis en participatie (in arbeid)2015Artritis M90NVVG
Schildkliercarcinoom2015Schildklieraandoeningen M31IKNL
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen2018
Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg2016LESA KindermishandelingNVK
Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen2010Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) M102Trimbos-instituut, CBO
Subfertiliteit Landelijke netwerkrichtlijn2010Subfertiliteit M25NHG, NVOG, NVU
Tabaksverslaving2009Stoppen met roken M85Stivoro
Urine-incontinentie bij vrouwen2012Incontinentie voor urine M46NVOG
Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase2019LESA Palliatieve ZorgIKNL
Verstandelijke beperking2015-V&VN
Wervelmetastasen2015-IKNL
Wondzorg2013Protocollaire wondzorgAMC, afd. kwal. en procesinnovatie

Bekijk hier de verklarende woordenlijst van de initiërende partijen.