U bent hier

Vereniging

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Het hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV komt twee keer per jaar bij elkaar.

Daarnaast kent het NHG een Verenigingsraad, het inhoudelijk geweten van het NHG-bureau. Dit orgaan heeft een zwaarwegende adviserende rol over het inhoudelijk te voeren beleid van het bureau en daarmee de vereniging.

Het NHG bureau wordt aangestuurd door een bestuursvoorzitter/directeur.

Verantwoording

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op de correcte uitvoering van de (financiele) bedrijfsvoering van de organisatie. Het NHG legt daarnaast jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag.

De publieksvriendelijke versie, de Highlights, geeft de hoogtepunten van het jaar weer.

Statuten

De statuten van de vereniging Nederlands Huisartsen Genootschap