U bent hier

Nieuwsberichten

Visie Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek

24 november, 2022

In de nieuwe visie ‘Huisartsenzorg voor patiënten met psychische problematiek’ beschrijven we de rol van de huisartsenzorg in de zorg voor mensen met psychische klachten en wat er nodig is om deze rol goed te kunnen uitvoeren. De essentie: psychische huisartsenzorg moet bovenal huisartsenzorg blijven. De visie is gezamenlijk ontwikkeld door InEen, LHV, NHG en psyHAG.

Antiobiotica awareness week

24 november, 2022

Tijdens de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) van 18 tot en met 24 november-2022 is wereldwijd aandacht besteed aan antibioticaresistentie. Antibioticaresistentie is een toenemend probleem. De WHO schat dat er in 2019 1,27 miljoen mensen zijn overleden aan de gevolgen van antibioticaresistentie

OLVG en Thuisarts.nl starten unieke samenwerking

17 november, 2022

OLVG gebruikt voortaan informatie van Thuisarts.nl op de ziekenhuiswebsite om patiënten te informeren over een deel van de aandoeningen en behandelingen. Door de samenwerking krijgen patiënten bovendien eenduidige informatie: van huisarts tot specialist in het ziekenhuis.

Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

16 november, 2022

Artsen worden niet verplicht om een melding te doen bij het CBR als de medische situatie van een patiënt mogelijk de rijgeschiktheid beïnvloedt. Die verantwoordelijkheid blijft bij de patiënt zelf liggen. Vanuit de KNMG, FMS, LHV en NHG zijn we tevreden met deze uitkomst, die onderdeel vormt van het project ter verbetering van het stelsel medische rijgeschiktheid.

Boek Persoonsgerichte zorg voor iedereen

15 november, 2022

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Het doel van de herziene versie van het boek ‘Persoonsgerichte zorg voor iedereen’ is om wetenschappelijke kennis en praktische informatie bijeen te brengen die relevant zijn voor de directe patiëntenzorg.

Eerste resultaten campagne Samen Beslissen

15 november, 2022

Zeventig procent van de zorgverleners en zorggebruikers vindt aandacht voor Samen Beslissen belangrijk. Bij zorggebruikers is daarnaast een voorzichtige, positieve ontwikkeling richting meer Samen Beslissen te zien. Zorgverleners beslissen echter nog net zoveel samen als voor de campagne. Dat blijkt uit het tussentijdse onderzoek naar de campagne Samen Beslissen.

Niet-leverbaar jichtmedicijn benzbromaron tot medio 2024

14 november, 2022

Benzbromaron 100 mg wordt in de NHG-Standaard Artritis genoemd als alternatief bij onvoldoende effect of onaanvaardbare bijwerkingen van urinezuurverlagende therapie met allopurinol. Benzbromaron is niet leverbaar door een tekort aan de grondstof. Naar verwachting duurt het tekort in ieder geval tot half 2024. Ons advies is om patiënten die ingesteld zijn op benzbromaron te verwijzen naar de reumatoloog.

NHG bepleit bij VGZ: geen preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

8 november, 2022

Het NHG gaat in overleg met zorgverzekeraar VGZ over de knelpunten die ontstaan door het preferentiebeleid van VGZ voor hormoonspiralen. Dit beleid is tijdelijk opgeschort maar wordt per 1 januari 2023 alsnog ingevoerd, ondanks het schriftelijke pleidooi van het NHG daartegen.

Gedeeltelijke herziening NHG-Standaard Het soa-consult

20 oktober, 2022

Herzien in de standaard zijn de onderwerpen hiv en chlamydia, nieuw toegevoegd is het onderwerp Mycoplasma genitalium. Vanwege het veelvuldig voorkomen van rectale chlamydia-infecties bij vrouwen is de eerste keus behandeling doxycycline geworden. Ook is nu voorlichting over PrEP opgenomen in de standaard.

Aanbeveling nirmatrelvir/ritonavir bij COVID-19

20 oktober, 2022

Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) is een nieuw oraal antiviraal middel voor COVID-19. Het middel is echter op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland. Het NHG heeft de beschikbare onderzoeken naar nirmatrelvir/ritonavir bij COVID-19 alvast beoordeeld. De verwachting is dat behandeling met nirmatrelvir/ritonavir voor de meeste patiënten met COVID-19 niet zinvol is, met uitzondering van een zeer kleine groep patiënten.

Kwaliteitsreis binnen uw praktijk

19 oktober, 2022

Werken aan kwaliteit betekent werken aan een efficiëntere manier van zorg verlenen, meer werkplezier en tevreden patiënten. Dit is misschien niet altijd even makkelijk en vraagt soms behoorlijk wat inzet. Twijfelt u waar u moet beginnen of hoe u bepaalde zaken aan kunt pakken? Doorloop dan samen de kwaliteitsreis en ontdek waar u als team mee aan de slag wilt gaan.

Basismaatregelen COVID-19: weet u het nog?

19 oktober, 2022

Gezien de huidige prevalentie van COVID-19 in Nederland, brengen wij graag de infectiepreventieve maatregelen in de huisartsenpraktijk opnieuw onder de aandacht. Deze maatregelen blijven onverminderd van belang. Hoewel de ernst van ziekte bij de meeste patiënten meevalt, neemt de druk op de zorg toe, onder andere door uitval van zorgmedewerkers.

Ebola-uitbraak in Oeganda

14 oktober, 2022

In Oeganda is er sinds september een Ebola-uitbraak in een gebied waar ook vaak toeristen komen. De kans op een patiënt met Ebola in Nederland is klein, maar is o.a. door dagelijks vliegverkeer op Schiphol, wel aanwezig. Het RIVM vraagt medische professionals om bij reizigers die in de afgelopen 3 weken in Oeganda zijn geweest, alert te zijn op klachten die zouden kunnen passen bij ebola.

Vernieuwd voorbeeldprotocol herhaalrecepten

6 oktober, 2022

Het voorbeeldprotocol 'Veilig voorschrijven van herhaalrecepten' is herzien. Dit protocol ondersteunt medewerkers van de huisartsenpraktijk bij het proces rond het maken van herhaalrecepten.

Modernisering GVS uitgesteld tot 1 januari 2024

29 september, 2022

De herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt een jaar uitgesteld. Die tijd is nodig om de mogelijke gevolgen van dit plan voor onder andere patiënten en huisartsen nader te onderzoeken. Dit schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.