U bent hier

Meer aandacht voor suïcidaliteit in de herziene NHG-Standaard Depressie

27 september, 2022

De NHG-Standaard Depressie is gedeeltelijk herzien. De nieuwe standaard bevat onder meer een nieuwe module over de achtergrond, diagnostiek en de benadering van suïcidaliteit. Daarnaast is de medicamenteuze behandeling geactualiseerd zowel voor volwassenen als voor ouderen.

Hoewel het hebben van een depressie een belangrijke risicofactor is voor suïcidaliteit, was er tot op heden weinig aandacht voor in richtlijnen. Gedachten over suïcide zijn gebruikelijk bij een depressie, hiernaar vragen hoort bij het gesprek met de patiënt. Dit leidt niet tot een verhoogde kans op suïcide maar kan zelfs beschermend werken. De nieuwe module binnen de herziene NHG-Standaard Depressie geeft praktische handvatten voor het voeren van het gesprek over suïcidaliteit en adviezen over het beleid. Over dit onderwerp is ook een aparte NHG E-learning Suïcidepreventie beschikbaar.

Eerste keus antidepressiva

In de herziene standaard zijn de SSRI’s (es)citalopram, fluoxetine en sertraline middelen van eerste keus bij het starten van antidepressiva. Voor een tricyclisch antidepressivum als eerste keuze is geen plek meer, vooral vanwege de bijwerkingen en beschikbaarheid van alternatieven. Voor ouderen (>70 jaar) zijn citalopram en sertraline middelen van eerste keuze, ook op basis van het relatief gunstige bijwerkingenprofiel. De adviezen over de duur van het gebruik en het afbouwen zijn ongewijzigd.

Praktische e-learnings

Diagnostiek en behandeling van angst en depressie kan lastig zijn. De NHG E-learning Angst en depressie is herzien en biedt u praktische handvatten voor de zorg voor patiënten met angst en/of depressie. De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd.

In samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie is dit jaar de NHG E-learning Suïcidepreventie ontwikkeld. Hierin wordt veel aandacht besteed aan de communicatie met patiënten met suïcidaal gedrag. De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd en is gratis te volgen voor huisartsen en POH’s.

Thuisarts.nl

De patiëntinformatie over het onderwerp depressie op Thuisarts.nl is ongewijzigd gebleven en nog altijd actueel.

Kennislacunes 

Er zijn 3 nieuwe kennislacunes behorende bij dit onderwerp. 

H&W-podcast

Begin oktober verschijnt de H&W-podcast over depressie. In ruim 20 minuten wordt u bijgepraat door Femke Veldman (HuisartsPodcast) en Nikki Claassen (NHG-werkgroeplid) over de belangrijkste wijzigingen uit de herziene standaard. Zij gaan dieper in op de module Suïcidaliteit en de aanpassingen over de adviezen rondom antidepressiva.