U bent hier

Stoppen-met-rokenzorg in de huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk kan het verschil maken als het gaat om stoppen met roken. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de invulling van de stoppen-met-rokenzorg en de organisatie en financiering hiervan. De uitkomsten gebruiken NHG, LHV en InEen om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat meer mensen begeleiding kunnen krijgen bij het stoppen met roken. NHG, LHV en InEen organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met het Partnership Stoppen met Roken.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij stoppen-met-roken (SMR)-zorg in de huisartsenpraktijk, of belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Doel?

Het gesprek aangaan over SMR-zorg in de huisartsenpraktijk, nu en in de toekomst.

  • Wat is de rol van de huisarts (en de huisartsenpraktijk) in de SMR-zorg, en meer specifiek op het gebied van adviseren, motiveren en begeleiden?
  • Hoe wordt dat in de dagelijkse praktijk gerealiseerd? En welke mogelijkheden zijn er nu (o.a. via het Nationaal Preventieakkoord) om de medewerkers in de huisartsenpraktijk hierbij te ondersteunen? Wat is er in de toekomst nog meer nodig?

Een interactieve bijeenkomst om te informeren, inspireren, prikkelen en concretiseren: wat is de rolverdeling binnen de huisartsenpraktijk, hoe geven de betrokken professionals invulling aan de SMR-zorg, en wat is er nodig om dit kwalitatief en duurzaam te borgen? Wat geeft u de koepelorganisaties NHG, LHV en InEen mee als ‘huiswerk’ voor de toekomst?

Welke onderwerpen staan op de agenda?

  • De kaders van de SMR-zorg (actuele cijfers, Preventieakkoord, ondersteuning)
  • SMR-zorg in de praktijk
  • Organisatie en financiering van de SMR-zorg.

Hoe kunt u meepraten?

Na een aantal korte inleidingen discussiëren we in ‘break-out’ rooms over de volgende vragen:

  • Wat is de rol van de huisartsenpraktijk? En wie doet wat (POH-S, POH-GGZ, huisarts, doktersassistente)
  • Wat heeft u nodig om uw rol goed te kunnen invullen?
  • Wat gaat er goed en wat kan er beter in de SMR-zorg en wie is daarvoor aan zet?

Praktische informatie

Datum: 
woensdag 16 juni 2021 17:00 t/m 18:30
Locatie: 
Interactieve (online) bijeenkomst