U bent hier

EKC en toetsgroepen

Nascholing in kleine vaste toetsgroepen, onder begeleiding van een erkend kwaliteitsconsulent (EKC), is bij huisartsen al jaren een veelgebruikte vorm van nascholing en deskundigheidsbevordering. In eerste instantie waren dat voornamelijk groepen voor farmacotherapieoverleg (FTO). Daarnaast zijn ook diagnostisch toetsoverleg (DTO) en (begeleide) intervisie, vormen van intercollegiale toetsing. Door deel te nemen aan minimaal 10 uur geaccrediteerde intercollegiale toetsing, voldoet u aan de herregistratie-eis van deelname aan externe kwaliteitsevaluatie (Huisartsen | KNMG).

Hieronder vindt u meer informatie over toetsgroepen en de functie van EKC.

De EKC-basisopleiding wordt i.s.m. de LHV Academie uitgevoerd. Tevens wordt ondersteuning en onderwijsmaterialen aangeboden voor toetsgroepen. 

De verschillende vervolgcursussen EKC worden georganiseerd door regionale aanbieders, de LHV Academie en/of Keijzer│Van der Jagt advies.

Basisopleiding EKC

De volledige opleiding bestaat uit twee dagen waarin met afwisselende en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als EKC de revue passeren. Kaderhuisartsen en huisartsengroepsbegeleiders van huisartsinstituten kunnen deze opleiding ook in verkorte vorm volgen.

De EKC-(verkorte) basisopleiding wordt uitgevoerd door de LHV Academie.

Toetsgroep

Nascholing in kleine vaste toetsgroepen is bij huisartsen al vele jaren een veelgebruikte vorm van scholing. In eerste instantie waren dat met name groepen voor farmacotherapieoverleg (FTO). Tegenwoordig zijn daarnaast ook diagnostisch toetsoverleg (DTO) en intervisie populaire methodes voor toetsgroepen. Door deel te nemen aan minimaal 10 uur geaccrediteerde intercollegiale toetsing, voldoet u aan de herregistratie-eis van deelname aan externe kwaliteitsevaluatie. 

Wilt u zelf een toetsgroep oprichten of nog eens nazoeken wat de regelgeving en de mogelijkheden van intercollegiale toetsgroepen inhouden dan geeft onderstaande brochure uitleg: 

 

Meer informatie over het organiseren en uitvoeren van een DTO vindt u hier:

 

Wilt u aan de slag met spiegelinformatie? Zo vindt u spiegelinformatie.

Aanmelding accreditatie toetsgroepen buitenland 2022

Vanaf 2022 zal het NHG de accreditatie van de nascholing in de toetsgroepen ondersteunen via de PAM-buitenland. De PAM-buitenland blijft de jaarplannen en verslagen van de toetsgroepen bekijken en zorgt voor accordering van nascholingsuren via de EKC in uw GAIA dossier. U betaalt voor deze accreditatieprocedure aan het NHG en niet meer aan LINKH.

Wilt u deelenemen aan (bestaande) intercollegiale toetsgroepen in het buitenland en deze nascholing in 2022 laten accrediteren? Vul dan dit formulier in.

De kosten voor de accreditatieprocedure van deze nascholing in de intercollegiale toetsgroepen in buitenland bedragen voor NHG-leden € 80,50 (incl btw) en voor niet NHG-leden € 115,- (incl btw) per kalenderjaar.

Na aanmelding geven wij uw gegevens door aan de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) buitenland zodat zij de door de EKC bijgeschreven nascholingsuren van de toetsgroepen in uw GAIA dossier kan accorderen.

Let op:

 • Als u zich niet aanmeldt bij het NHG, kunnen uw nascholingsuren in de toetsgroepen niet worden geaccrediteerd.
 • Met het invullen van dit formulier meldt u zich NIET aan voor deelname aan een toetsgroep in het buitenland. U dient zelf een toetsgroep te regelen eventueel met behulp van de PAM buitenland. Tessa Versteegde, PAM buitenland, kunt u bereiken via tessaversteegde@hotmail.com.
 • Bij de Veelgestelde vragen "Ik ben werkzaam in het buitenland, hoe kan ik deelnemen aan intercollegiale toetsing" vindt u meer informatie.
Veelgestelde vragen

Wat is de taak van de EKC?

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn: 

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteitsverbeterende activiteiten in de groep.
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
 • Ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken: 

 • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen hagro’s of andere samenwerkingsverbanden.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen.
 • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
 • Het registreren van nascholing in GAIA. 
 • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM.
 • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
 • Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
 • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Terug naar boven    

Wat zijn de criteria voor een toetsgroep?

Een toetsgroep voldoet aan de volgende criteria:

 • Het is een vaste groep met een gemeenschappelijk doel en een jaarplan.
 • De groep heeft minimaal drie huisarts-groepsleden.
 • Tussentijdse wisseling is mogelijk.
 • Er is minimaal één EKC per groep.
 • Er zijn twee of meer samenkomsten per jaar.
 • De randvoorwaarden voor het functioneren van de EKC vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep.

De inhoud van de bijeenkomsten voldoet aan de volgende criteria:

 • Programma ‘van, voor en door’ huisartsen.
 • Het zichtbaar maken van de ‘interdokter-variatie’.
 • Verslaglegging van inhoud en afspraken.
 • Getekende aanwezigheidslijst.
 • Alleen het reële aantal cursusuren telt.
 • De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking.
 • Inhoudelijke beoordeling door de PAM.

Terug naar boven    

Ik ben werkzaam in het buitenland, hoe kan ik deelnemen aan intercollegiale toetsing?

Vanaf 1 januari 2009 moet een Nederlandse huisarts deelnemen aan ten minste 10 uur per 5 jaar geaccrediteerde intercollegiale toetsing om voor herregistratie in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor een in het buitenland werkzame huisarts die in Nederland geregistreerd wil blijven.

In overleg met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) kan accreditatie worden verleend aan ‘toetsing-op-afstand’, bijvoorbeeld:

 • een aantal huisartsen in het buitenland die een (internationale) toetsgroep vormt, met een (Nederlandse) EKC (Erkend Kwaliteitsconsulent) via een beeld- en geluidsverbinding.
 • het vormen van een toetsgroep met huisartsen in de eigen omgeving (buitenland); met een eigen EKC (daar woonachtig) dan wel een EKC (vanuit Nederland) op afstand.

Voorwaarden intercollegiale toetsing voor huisartsen werkzaam in het buitenland: 

 1. Deelnemers wonen op ten minste 100 km van de Nederlandse grens.
 2. Toetsgroepen dienen uiteraard aan alle voorwaarden voor de intercollegiale toetsgroepen in Nederland te voldoen. Lees de criteria en inhoud bijeenkomsten. 
 3. De audiovisuele verbinding dient niet ten koste te gaan van de te behandelen inhoud. 
 4. De betreffende EKC van de toetsgroep zorgt voor het bijschrijven van de nascholingspunten in GAIA.
 5. Een huisarts die wil deelnemen aan een bestaande toetsgroep in het buitenland olv een EKC dient zelf een groep en toestemming van die groep te regelen. 
 6. Indien de huisarts geen groep heeft kan hij/zij contact opnemen met PAM buitenland. 
 7. De PAM-buitenland/ABC1 zijn gerechtigd bijeenkomsten te visiteren.

 

Er is een landelijk werkende PAM door het NHG aangesteld voor de EKC en huisartsen werkzaam in het buitenland. Tessa Versteegde kunt u bereiken via tessaversteegde@hotmail.com.  

Hoe kan ik EKC worden?

U kunt EKC worden door het volgen van een EKC-basisopleiding. Dit is een 2 daagse opleiding over de taak van de EKC, onderwijsvormen, omgaan met groepen en implementatiemethoden. Deze opleiding wordt aangeboden door de LHV - Academie.

Terug naar boven    

Wat zijn de eisen voor herregistratie van de EKC?

Registratie als EKC geschiedt door het College Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Registratie kan via hun site: www.chbb.nl Herregistratie is elke 5 jaar. Je wordt dan geacht voldoende je functie als EKC te hebben uitgeoefend en voldoende EKC-nascholingen te hebben gevolgd.

Terug naar boven    

Welke nascholingen zijn er en waar kan ik die vinden?

 Er zijn diverse nascholingen voor EKC'en. Deze kunnen zowel landelijk als regionaal gevolgd worden. De landelijke nascholingen voor EKC'en worden o.a. georganiseerd door de LHV-Academie ( LHV Academie | LHV), bij thema Kwaliteit en Keijzer Van der Jagt advies (https://keijzervanderjagt.nl/)  

Als EKC kunt u ook de HAweb groep Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC) raadplegen.

Terug naar boven  

Hebben jullie materiaal om te gebruiken voor toetsgroepnascholing?

Hulpmiddelen voor toetsgroepnascholing zijn terug te vinden in HAweb groep EKC

Terug naar boven    

Hoe zit het ook al weer met het invoeren in GAIA ?

Om de accrediteringspunten voor uw toetsgroepnascholing geregistreerd te krijgen dient u deze scholing in te voeren in het GAIA-systeem. Bekijk hier een uitleg en uitgebreide handleiding voor EKC. 

Terug naar boven    

Wie is mijn PAM?

De PAM is de perifere accreditatie medewerker die plannen en verslagen van de EKC en hun toetsgroepen beoordeelt en de EKC coacht. Een overzicht van de PAM'men vindt u  op de website van de KNMG: Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) | KNMG

Terug naar boven    

Waar kan ik meer informatie voor EKC vinden?

De nieuwsbrieven en andere informatie en discussies kunt u vinden op de EKC-groep op HaWeb. Hier kunt u lid van worden via www.haweb.nl.

Terug naar boven    

Mijn vraag staat hier niet bij, waar kan ik hem dan wel stellen?

Staat uw vraag hier niet bij, dan willen wij u uiteraard graag verder helpen. U kunt een mail richten aan scholing@nhg.org.

Terug naar boven