U bent hier

Toekomstvisie 2012-2022

NHG en LHV hebben hun meerjarenvisie op de huisartsenzorg vastgelegd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012-2022. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde en in nauwe samenspraak met de achterban.

De Toekomstvisie is voor onderdelen van de huisartsenzorg uitgewerkt in Standpunten over patiëntenzorg en praktijkorganisatie met een inhoudelijke onderbouwing en aanbevelingen voor de praktijk.

Toekomst Huisartsenzorg - Kerntaken in de praktijk

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Welke stappen zijn nodig om de kernwaarden en kerntaken waar te maken in de praktijk? En wat merken andere zorgverleners en patiënten daarvan? LHV, NHG, VPH en InEen brengen dit samen met huisartsen in kaart. In het verlengde hiervan wordt ook de Toekomstvisie Huisartsenzorg aangepast.

Meer informatie: